Přeskočit na obsah, Přeskočit na navigaci, Mapa stránek
ALT + 0 Úvodní stránka
ALT + 1 Kontakt na obecní úřad
ALT + 2 Úřední deska obce
ALT + 3 Dokumenty obce
ALT + 4 Informace o obci
ALT + 5 Prohlášení o přístupnosti

ZPRÁVY

ze dne 30. 03. 2023

(pro přečtení celé zprávy na ni klikněte)

ÚŘEDNÍ DESKA OBCE - nově ...
vyvěšeno: Mikroregion Bystřicko - Rozpočet a hospodaření 2023 Obec Dolní Rožínka - Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce ...
Dolní Rožínka konaného dne 9. 3. 2023 v 18.00 hodin Zastupitelstvo bere na vědomí: 1. kontrolu usnesení minulého zasedání ZO; 2. zprávu o činnosti rady od posledního zasedání; 3. informace o veřejné zakázce "Zajištění vytápění vybraných objektů v obci Dolní Rožínka";

Zastupitelstvo schvaluje: 1. vybudování plynových přípojek ...
k domům čp. 77/78, 79/80 a 125/126; 2. uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene vedení nízkého napětí na parc. č. 126/93 v k. ú. Dolní Rožínka; 3. opravu chodníku před prodejnou, kterou pan Duc Hanh Nguyen provede na vlastní náklady; 4. vypracování cenových nabídek na výměnu dveří do skladu k prodejně pana Duc Hanh Nguyena; 5. vyřazení majetku z vlastnictví obce dle přiloženého seznamu;

Zasedání Zastupitelstva obce Dolní Rožínka ...
se uskuteční ve čtvrtek 6. 4. 2023 v 18:00 hod. ve velké zasedací místnosti obecního úřadu. Program zasedání je vyvěšen na úřední desce.

Zápis dětí do první třídy ...
pro školní rok 2023 - 2024 proběhne v budově I. stupně ZŠ ve středu 5. dubna 2023 od 14 do 16 hod.

POPLATKY ZA ODPAD, PSA A TV ...
je možné platit od 1. 2. 2023 do 31. 3. 2023: 1) převodem na účet č. 2526751/0100 (jako variabilní symbol můžete uvést číslo popisné) 2) v hotovosti na obecním úřadě v úředních dnech - PONDĚLÍ a STŘEDA 7:00 - 11:30, 12:00 - 16:00 hod. POPLATEK ZA ODPAD: 500 Kč za osobu, 500 Kč za byt/dům, kde není nikdo hlášený k pobytu POPLATEK ZA PSA: v rodinném domě 40 Kč (další pes 60 Kč), v bytě 200 Kč (další pes 500 Kč)

Od poplatku za odpad jsou ...
osvobozeni poplatníci: a) každé třetí a další nezaopatřené dítě v domácnosti do 18 let (případně až do 26 let, pokud tyto děti studují); b) kteří dovrší v daném roce 80 let a starší; c) kteří mají místo přihlášení na ohlašovně a v obci se nezdržují; d) kteří se v obci více jak 12 měsíců nezdržují; e) děti pobývající v ústavech péče a dětských domovech, osoby umístěné v domovech pro zdravotně postižené, domovech pro seniory (např. Mitrov), domovech se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení. KABELOVÁ TELEVIZE - MINI NABÍDKA: 500,- Kč KABELOVÁ TELEVIZE - STANDARD NABÍDKA: 1200,- Kč V případě nezaplacení poplatku za televizi do konce března bude přípojka odpojena. Nové zapojení je zpoplatněno.

Životní jubileum v březnu 2023 ...
slaví: Čechová Pavla, Mrňousová Drahomíra Srdečně blahopřejeme, přejeme pevné zdraví, spokojenost a pohodu do dalších let.

V pátek 24. března 2023 zemřel ...
ve věku 72 let pan Jan Vašek Poslední rozloučení se koná ve čtvrtek 30. března 2023 v 15:00 hodin ve smuteční síni v Bystřici nad Pernštejnem.

V neděli 26. března 2023 ...
zemřela ve věku 82 let paní Marie Juklová Poslední rozloučení se koná v sobotu 1. dubna 2023 ve 13:30 hodin v kostele sv. Havla v Rožné.

Ve středu 29. března 2023 ...
zemřela ve věku 85 let paní Ludmila Dolíhalová Poslední rozloučení se koná v úterý 4. dubna 2023 v 15:00 hodin ve smuteční síni v Bystřici nad Pernštejnem.

Domov pro seniory Mitrov vyhlašuje výběrové ...
řízení na pozice: - administrativní a spisový pracovník/pracovnice - vedoucí úseku Domov se zvlášt. režimem Slunečnice. Předpokládáný nástup 1. 5. 2023, nebo dohodou. Informace na www. domovmitrov.cz, - p. Svobodová Zuzana 566 591 811, 739 414 081, - p. Musilová Marta 566 591 829, 603 718 583.

Tyto zprávy jsou automaticky generovány z Infokanálu Dolní Rožínka.